Parelle Cosmetics

Du kan känna dig trygg ang. GDPR!

Parelle Cosmetics lagrar personuppgifter i våra kundregister (namn, e-post, tfn och dina sex första födelsesiffror) i enlighet med våra etiska regler vad gäller tystnadsplikt, och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

För mer info hur vi hanterar personuppg. i samband med bokade behandlingar se https://bokadirekt.zendesk.com/hc/sv/categories/360000136314-GDPR-B2B

Vill du få dina personuppg borttagna maila oss ystad@parfymnet.se