Parelle Cosmetics

Behandlingar

Piercing

Vår legitimerade piercare hjälper Dig med Din kroppsutsmyckning och sätter sterila läkesmycke i titan för bäst läkning. Du ska vara frisk och över 18 år (annars krävs att målsman är med och skriver under vid piercingtillfället) för att pierca Dig. Du får fylla i en hälsodeklaration vid piercingtillfället och får skötselråd muntligt och skriftligt.